Hur funkar ljud

hur-funkar-ljud

En människa uppfattar en 6 dB volymökning som en fördubbling av ljudstyrkan.

Fakta:
Människor har, i förhållande till många andra djur, en ganska dålig förmåga att höra.
Hur fungerar ljud?

Vad hör vi?

För att vi ska höra ett ljud måste det ligga inom vårt “hörbarhetsområde” (det gröna området i bilden). Vi kan i bästa fall höra ljud mellan 20 och 20.000 Hz.
Eftersom vi är dåliga på att uppfatta basljud (låga frekvenser) blir kraven på uteffekt i basområdet betydligt större än i talfrekvensområdet.
Ljud skapas av tryckförändringar i luft. På jorden finns det alltid ett lufttryck som vi kallar atmosfärstryck. När en människa pratar svänger stämbanden fram och tillbaka och detta gör att lufttrycket förändras, trycket blir högre eller lägre än atmosfärstrycket. Hur stor tryckskillnaden är kallas amplitud och ger ljudstyrkan som mäts i decibel (dB). Stor amplitud ger hög ljudnivå.
loudspeaker1-2
Ljudstyrkan 0 dB är referensvärde i decibelskalan och ligger i närheten av hörtröskeln, dvs det svagaste ljud en människa kan uppfatta. Tal på en meters avstånd ligger på ca 60 dB. Eftersom decibelskalan är logaritmisk ger ökning av utsänd effekt ganska blygsamma utslag i ljudnivån. Exempelvis ger en fyrdubbling av effekten endast 6 dB högre ljudnivå och en ljudnivåökning med 10 dB kräver en 10-dubbling av effekten.
En människa uppfattar en 6 dB volymökning som en fördubbling av ljudstyrkan.
Med avancerad ljuddesign kan man ta fram djupet och klarheten i musiken. Du upptäcker djupare låga toner och klarare höga toner. Det blir bättre än i verkligheten.